Gres Test Kiti

Yağlayıcı analizi kestirimci bakım stratejisinin en önemli kısımlarından biridir. Buna karşın yakın zamana kadar, rulmanların %80’i gresle yağlanmasına rağmen, sadece yağ analizi yapılmaktaydı. Tribolojideki gelişmeler ve yıllar süren araştırmalar, SKF’nin gresin durumunu değerlendirmesini (gres test kiti TKGT 1 serisi) sağlayan bir yeni metodolojisini geliştirmesine olanak vermiştir. Sahada değerlendirme yapmak için son derece kullanışlıdır. Gerçek duruma göre gresleme periyotlarının ayarlanmasına imkan verir. Greslerde, partiden partiye olabilecek kabul edilemez değişikliklerin saptanması mümkündür. Belirli özel uygulamalarda kullanılacak greslerin uygun olup olmadığı test edilebilir. Gresin kötü performansı nedeni ile oluşabilecek bir hasarın önüne geçer. Temel neden analizinden daha fazla bilgi sağlar. Testi yapmak için özel eğitim gerekmez. Zararlı bir kimyasal kullanılmaz. Küçük miktarda numune yeterlidir. Bütün testler için sadece 0,5 g lık gres yeterlidir.

Ürünlerle ilgili ölçü listelerine ve teknik bilgilere katalog sayfamızdan ulaşabilirsiniz.